جمله پند آموز

صبح


خرد برترین هدیه آسمانی است
دیروز به روز قبل از امروز گفته می‌شود.

در بسیاری موارد از دیروز برای بیان زمان گذشته استفاده می‌شود.

دیروز می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.

اِمروز به روزی گفته می‌شود که زمان فعلی بخشی از آن است.
امروز دوشنبه ۲۷ خرداد (یا جَوزا) ۱۳۹۲ هجری شمسی (مطابق ۸ شعبان ۱۴۳۴ قمری) برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۳ میلادی می‌باشد.
زمان فعلی:

۰:۲۰ به وقت نصف‌النهاری ایران
۱:۲۰ به وقت رسمی ایران
۰۱:۲۰ به وقت رسمی افغانستان
‏۲۰:۵۰ به وقت گرینویچ
امروز معمولاً به تمام مدت زمانی که بین نیمه‌شب گذشته و نیمه‌شب امشب قرار دارد اطلاق می‌شود. در بسیاری اوقات از امروز برای اشاره کردن به زمان روشن بودن زمین بر اثر تابش خورشید که بخشی از شبانه‌روز را تشکیل می‌دهد اطلاق می‌شود.

فَردا به روز بعد از امروز گفته می‌شود. در بعضی لهجه‌های فارسی افغانستان واژهٔ سبا (برگرفته از واژه عربی سوا) نیز به همین معنی استعمال می‌شود.

بخش دوم واژه فْرَدا (دا) همانست که امروز در زبان انگلیسی day خوانده میشود. این واژه در پهلوی فْرَتاک بوده است که این گونه (تاگ) نیز در آلمان به جای روز است. در پنجه پایان سال باستانی ارمنیان نیز یک روز به نام (لوسیناتاگ) بوده است که چون بخش نخست آن لوسین = ماه است، نام آن روز، روز ماه بوده است و فردا بر روی هم پیش به سوی روز و روشنایی پس از سیاهی شب را میرساند .

در بسیاری موارد از فردا برای بیان زمان آینده استفاده می‌شود.

فردا می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.

رادیو فردا رادیویی فارسی زبان که از پراگ پخش می‌شود.
تلویزیون راه فردا یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان.
رادیو سوا یک رادیو عربی

دیروز به روز قبل از امروز گفته می‌شود.

در بسیاری موارد از دیروز برای بیان زمان گذشته استفاده می‌شود.

دیروز می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.

اِمروز به روزی گفته می‌شود که زمان فعلی بخشی از آن است.
امروز دوشنبه ۲۷ خرداد (یا جَوزا) ۱۳۹۲ هجری شمسی (مطابق ۸ شعبان ۱۴۳۴ قمری) برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۳ میلادی می‌باشد.
زمان فعلی:

۰:۲۰ به وقت نصف‌النهاری ایران
۱:۲۰ به وقت رسمی ایران
۰۱:۲۰ به وقت رسمی افغانستان
‏۲۰:۵۰ به وقت گرینویچ
امروز معمولاً به تمام مدت زمانی که بین نیمه‌شب گذشته و نیمه‌شب امشب قرار دارد اطلاق می‌شود. در بسیاری اوقات از امروز برای اشاره کردن به زمان روشن بودن زمین بر اثر تابش خورشید که بخشی از شبانه‌روز را تشکیل می‌دهد اطلاق می‌شود.

فَردا به روز بعد از امروز گفته می‌شود. در بعضی لهجه‌های فارسی افغانستان واژهٔ سبا (برگرفته از واژه عربی سوا) نیز به همین معنی استعمال می‌شود.

بخش دوم واژه فْرَدا (دا) همانست که امروز در زبان انگلیسی day خوانده میشود. این واژه در پهلوی فْرَتاک بوده است که این گونه (تاگ) نیز در آلمان به جای روز است. در پنجه پایان سال باستانی ارمنیان نیز یک روز به نام (لوسیناتاگ) بوده است که چون بخش نخست آن لوسین = ماه است، نام آن روز، روز ماه بوده است و فردا بر روی هم پیش به سوی روز و روشنایی پس از سیاهی شب را میرساند .

در بسیاری موارد از فردا برای بیان زمان آینده استفاده می‌شود.

فردا می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.

رادیو فردا رادیویی فارسی زبان که از پراگ پخش می‌شود.
تلویزیون راه فردا یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان.
رادیو سوا یک رادیو عربی

ساعت : 12:27 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی | مطلب قبلی

صبح | next page | next page